பெண்கள்

அழகு குறிப்புகள்:பட்டுப் போன்ற மேனிக்காக ஏக்கமா?

சில பெண்களுக்கு எத்தனை வயசானாலும் தோல் சுருங்காது. (Lire la suite…)

ஃபேஷியல் செய்யும் முன்னும், பின்னும்…

ஒருசில சருமத்தினருக்கு மட்டுமே அந்த  ஃபேஷியல் சரிபடும். (Lire la suite…)

நம்பிக்கைகளும் உண்மைகளும்

பிறந்த குழந்தை தாயின் முகம் பார்த்து சிரித்தால் (Lire la suite…)

சாதனைப் பெண்கள்

வறுமையிலும் சாதனை படைத்து வரும் ஷோபனா! (Lire la suite…)

அழகைப் பாதிக்கும் கருவளையம்

அந்த முகத்தில் வசீகரமான அழகை தருவது கண்கள் தான். (Lire la suite…)

குழந்தை ஆணா? பெண்ணா?

என்று சட்டம் சொல்கிறது. இருந்தாலும், பிறக்கும் குழந்தை (Lire la suite…)