கவிதைகள்

ஆழிக்கை அலைகள் போல்…

முதிரும் முன்னே திறபட்ட சிப்பியில்
முத்தாய்ப் பிறந்த எழிச்சியின் வடிவம்
விளையும் முன்னே அறுவடைக்குப்
பயிராய் புதிய புறனாநூறு சுமந்தவீரன் (Lire la suite…)

பனங்கொட்டை சூப்பித் தமிழன்!

மூத்தகுடி திண்ணையில் சிங்களம்
தறுதலைகள்
தலையணையாய்
ஊரிலே காணியில்லை
உறவுமற்றொருவரில்லை! (Lire la suite…)

வீழ்ந்தது ஓர் அணுகுண்டு ..!

அணுகுண்டு வெடிக்க உயிர்த்தவா
அக்கினி பிளம்பதை குழைத்தவா
சாதனை பலதை நாட்டினாய்
சரித்திரம் உன்னையாய் ஆக்கினாய்
பாரதம் விடிந்திட முழங்கினாய் (Lire la suite…)

தமிழீழத் தமிழ்மகனின் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!

எங்கள் வயல்களில்
நெல்கள் விதைக்கப்படுவதில்லை
செல்கள் விதைக்கப்படுவதால்
மனிதர்கள்
சதைப்பிண்டங்களாய் (Lire la suite…)

மாவீரர்கள்

ஓ மாவீரர்களே…
நீங்கள் மடியவில்லை
எங்கள் மடியினில் தாங்கி
உங்களை தாலாட்டுகிறோம். (Lire la suite…)

சிங்கமும் எங்களது எருமை மாடுகளும்!

அது விலங்குகள்
வாழும் மனிதர்களின் நாடு
மனிதர்கள்
விலங்குகளாய் வாழும்
காடென்றும் (Lire la suite…)

தமிழீழத்தாய்

அன்புள்ள அம்மா!
என் தமிழீழத் தாயே
நீ நலமா?
நான் நலம்
இருந்தும் என் (Lire la suite…)

மாவீரரை வணங்கு ..!

மலரெடுத்து மாலை கட்டி
மா வீரருக்கு போடு
விழியுடைத்து நீர் கொட்டி
வீழ்ந்து கல்லறை வணங்கு (Lire la suite…)

எங்கள் மாவீரர்களை கைதொழ மறப்போமா?

மண்ணுக்கு வித்தாகிப் போன மாவீரர்களே!
விண்ணிலும் கடலிலும் காற்றிலும் நெருப்பிலும்
கரைந்து போன புலி வீரர்களே!
இன்று மாவீரர் நினைவு நாள்! (Lire la suite…)

என் இதயம் பேசுவதைக் கேள்…

அன்னை மடிதாண்டி
மண்ணின் மடி
மிதிக்கும் நாள்வரை
கண்ணில் ஒரு துளி
நீர் கண்டதில்லை (Lire la suite…)

« Page précédente Page suivante »