கோடையிலும் வற்றுவதில்லை
சாலையோர சாக்கடை
நதிகள்!

 

-பூ.தினகரன், திமிரி